Forskningsprosjekt


Livskvalitet hos pasienter med endometriose: Oversettelse og kvalitetssikring av den norske utgaven av spørreskjemaet Endometriosis Health Profile-30

Vitenskapelig tittel:

"Quality of life in Endometriosis: Evaluation of the Norwegian version of the Endometriosis Health Profile (EHP-30)"Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å oversette og kvalitetssikre en norsk versjon av det engelske spørreskjemaet ”Endometriosis Health Profile-30” (EHP-30) for pasienter med endometriose. Livskvalitetsskjemaet EHP-30 er spesielt designet for kvinner med endometriose. Ved hjelp av skjemaet kan pasientenes livskvalitet kunne kartlegges og inngå i vurdering av medisinske og kirurgiske behandlinger av endometriose. Studien består av en tverrsnittstudie og en prospektiv studie. Det skal rekrutteres 150 pasienter fra pasientorganisasjonen ”Endometrioseforeningen” til tverrsnittstudien, 150 pasienter med mistenkt endometriose henvist til diagnostisk laparoskopi ved gynekologisk avdeling på OUS, Ullevål skal rekrutteres til den prospektive studien og 150 kvinner i fruktbar alder uten endometriose skal rekrutteres som friske kontroller. Til sammen 450 deltakere skal besvare spørreskjemaene som gjennomføres anonymisert. Deltakelse er basert på informert samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2213 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nina Julie Verket
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 450

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2011 REK sør-øst