Forskningsprosjekt


Hvilke opplevelser og erfaringer er forbundet med å få en psykisk diagnose ?

Prosjektbeskrivelse:
Psykisk helsearbeid er i endring, nye politiske føringer viser at det blir mer lagt vekt på brukermedvirkning ved å involvere brukerne og gi dem mer innflytelse i behandlingen. Dette åpner opp for at brukernes erfaringer og ressurser blir lagt til grunn i behandlingen. Mennesker som har opplevd hvordan det er å få en psykisk lidelse vil ha en verdifull erfaring i møte med hva som hjelper når du blir psykisk syk. Et aktuelt spørsmål er hvordan dagens diagnosesystem passer inn i dette bildet. Målet med denne masteroppgaven er å sette fokus på menneskers opplevelser og erfaring med å få en psykiatrisk diagnose. Det skal gjennomføres kvalitative intervjuer med 3-5 voksne som har hatt eller har en psykiatrisk diagnose som har vedvart over 5 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2173 Prosjektstart: 05.12.2011 Prosjektslutt: 18.05.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Berit Johannessen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

StudielånForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i psykisk helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst