Forskningsprosjekt


Undersøkelse av lekkasje, hudtilstand og brukervennlighet ved bruk av nytt stomiprodukt sammenlignet med standard stomiutstyr

Vitenskapelig tittel:

An open label, randomised, controlled, cross-over investigation evaluating performance of a newly developed ostomy care device compared to standard care.Prosjektbeskrivelse:
Denne studien er en åpen, randomisert og kontrollert kryss-over studie for å sammenligne funksjonalitet og egenskapene til en nyutviklet stomiplate med standard stomiplater. Hensikten er i større skala å evaluere graden av lekkasje og hudaffeksjoner ved bruk av hudplate med ny produktteknologi sammenlignet med fem etablerte produkter. Datainnsamlingen baserer seg på utprøving av det aktuelle utstyret på pasienter. Det skal inkluderes totalt 40 deltakere i Norge. Samtykke innhentes fra alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2194 Prosjektstart: 21.11.2011 Prosjektslutt: 30.09.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Wenche Sundberg
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Danmark. Den økonomiske kontrakten mellom forsker, institusjon og oppdragsgiver vil bli ettersendt.

 

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 110

Sluttmelding/publikasjon: Undersøkelse av lekkasje, hudtilstand og brukervennlighet ved bruk av nytt stomiprodukt sammenlignet med standard stomiutstyr
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst