Forskningsprosjekt


En undersøkelse av legemidlet afatinib versus gefitinib ved behandling av EGFR-mutasjonspositiv avansert lungekreft

Vitenskapelig tittel:

LUX-Lung7: A randomised, open label Phase IIb trial of afatinib versus gefitinib as first-line treatment of patients with EGFR mutation positive advanced adenocarcinoma of the lungProsjektbeskrivelse:
Lungekreftpasientar med mutasjon i genet som kodar for vekstfaktoren EGFR-proteinet har synt seg å ha betre effekt av spesifikke hemmarar av dette proteinet enn av konvensjonell cellegift som fyrstelinjes behandling ved avansert sjukdom. Gefitinib er allereie godkjent for dette bruk, men effekten av slik behandling er dessverre ikkje svært langvarig. Eit nytt såkalla småmolekylært medikament, afatinib, synest å vere ein meir potent hemmar, idet dette molekylet bind seg irreversibelt til EGFR-proteinet. I denne studien skal ein undersøkje om behandling med afatinib har same eller betre effekt enn gefitinib, og om det er forskjellar i biverknadsprofilen mellom medikamenta. Berre pasientar som ikkje tidlegare er behandla for lungekreft (strålebehandling unnateke) kan inkluderast i studien. Effektmål vil vere tid til sjukdomsprogresjon og totaloverleving.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2174 EudraCT-nummer: 2011-001814-33 Prosjektstart: 15.01.2012 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Boehringer Ingelheim Norge KS.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Materiale fra biobank:
Boehringer Ingelheim Norway KS
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
17.09.2013 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst