Forskningsprosjekt


Tannhelse, kosthold, inflammasjon og biomarkører ved akutt intermitterende porfyri

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke tannhelsen hos mennesker med akutt intermitterende porfyri (AIP). Datainnsamlingen baserer seg på klinisk undersøkelse, biologisk materiale og intervju. Det skal inkluderes totalt 190 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data. Det søkes om opprettelse av en ny spesifikk forskningsbiobank for oppbevaring av det biologiske materialet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2197 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ole-Lars Brekke
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord om forskningsmidler, somatisk forskningsfond ved Nordlandssykehuset samt evnt. andre tilgjengelige forskningsfond.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d grad, Nivå: ph.d grad, universitetsnivå
Materiale fra biobank:
Biobanken for akutt intermitterende porfyri
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst