Forskningsprosjekt


Forsinket diagnose av diabetes mellitus hos barn - årsaker og komplikasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Diabetes mellitus rammer 32 av 100 000 barn under 15 år i Norge hvert år. 90 % av disse er type 1 diabetikere med behov for hurtig oppstart av insulinbehandling. Forsinket diagnostikk øker sannsynligheten for ketoacidose, som er en livstruende tilstand med behov for intravenøs behandling og intensivopphold. I dag debuterer 1 av 4 barn med diabetes mellitus med ketoacidose. Nyere studier viser at de som ikke henvises videre ved første legekontakt har over dobbelt så stor sannsynlighet for en slik debut. Øket oppmerksomhet om tilstanden er vist å beskytte mot ketoacidose. Vi vil med denne studien gjøre opp barneavdelingene i Møre og Romsdals egne tall for barn med nyoppdaget diabetes. Det vil spesielt bli sett på om forsinkelser i diagnosen har sammenheng med andelen ketoacidoser og eventuelle årsaker til forsinkelse. Målet er at studien skal munne ut i en artikkel for å øke primærhelsetjenestens oppmerksomhet rundt diagnosen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/945 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torbjørn Nag
Forskningsansvarlig(e):  Helse Sunnmøre HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst