Forskningsprosjekt


Betydningen av hjernens hårrørsårer (kapillærer) for vanntransport i hjernen - Informasjon fra hjernebiopsi og blodprøver

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge normal struktur for vanntransport i hårrørsårene i hjernen, og normalt uttrykk av vannkanalmolekyler. Begge problemstillingene angis å være viktig for å kunne påvirke vanntransport på kapillært nivå med medikamenter og motvirke utvikling av vannhode og hjerneødem. Videre vil det være delmål å etablere diagnostiske prøver som sier noe om funksjonen til vanntransport systemene og å få kunnskap om molekylærgenetiske avvik for forstyrrelse i vanntransport mekanismene. Undersøkelsen skal gjennomføres ved å gjøre ”lys- og elektronmikroskopiske undersøkelser for kartlegging av ultrastruktur relatert vanntransport, samt uttrykk av vannkanalmokelyler”. Til analysene skal det tas hjernevevsprøver fra to grupper pasienter. Den ene gruppen er pasienter som gjennomgår planlagt kirurgi for ikke-rumperte utposninger (aneurysmer) på hjernens pulsårer, den andre gruppen er pasienter som får fjernet hjernevev som behandling for epilepsi. Vevsprøver og blodprøver skal inngå i generell forskningsbiobank 2010/1030b ”Hydrocephalus- forskningsbiobank”, som ble godkjent 20.5 2010 med varighet til 31.12.2015. Ansvarshavende er Per Kristian Eide. Biobanken har varighet til 2025. Det tas sikte på å rekruttere 100 pasienter med samtykkekompetanse i forbindelse med at de legges inn ved nevrokirurgisk avdeling. Det opplyses at de planlagte prosedyrene for hjernebiopsier innebærer minimal risiko for pasienten. Følgende tiltak gjøres for at vevsprøvetakingen skal gi minimal risiko for skade: • Ved avdelingen er det etablert praksis for innhenting av denne typen vevsprøve. Vevsprøven tas med et instrument som ordinært brukes for hjernebiopsi. Hver vevsprøve har en diameter på 1-2 mm og maksimal lengde på 5-10 mm. • Prøvene tas fra hjernens overflate fortil i tinninglappen hvor det ikke gir noen merkbar hjerneskade. I denne regionen av hjernen, er det en tommelfingerregel at det er mulig å fjerne de fremre 4 cm uten at det gir noen merkbar hjerneskade. • Hjernebiopsi innebærer ingen fare for øket nevrologisk utfall. Vevsprøvene tas med god margin fra eventuelt ”farlig” område. Det oppgis marginal risiko for hjerneblødning og risiko for infeksjon er minimal. Side 7 i protokollen: ”Vår vurdering er at risiko forbundet med hjernevevsprøve er minimal. Det sees i lys av at nytteverdien av studien er betydelig. Vurderingen er derfor at det er god etisk begrunnelse for gjennomføring av denne undersøkelsen.” Prosjektet planlegges å vare til 31.12.2015.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2306 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Per Kristian Eide
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nevrokirurgisk avdeling, OUS-RikshospitaletForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
2010/1030b - Hydrocephalus - Forskningsbiobank.
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst