Forskningsprosjekt


Alkoholkonsum og somatiske symptomer

Vitenskapelig tittel:

Alcohol consumption and somatization symptomsProsjektbeskrivelse:
REK Vest anser Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) som forskningsansvarlig for prosjektet. I prosjektet vil man undersøke sammenhengen mellom avholdenhet, alkoholkonsum og somatiske symptomer blant deltakere i Helseundersøkelsen i Hordaland ("HUSK”). Ved å se nærmere på sammenhengen mellom alkoholvaner og somatiske symptomer, vil man søke ny kunnskap om hvordan alkohol påvirker somatiske symptomer og hvordan dette henger sammen med symptomer på angst og depresjon. Opplysninger fra 13 000 personer vil inngå i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2275 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 25.09.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktuelt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 13000

Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2011 REK vest
24.10.2013 REK vest