Forskningsprosjekt


Alderspensjon og helseatferd

Vitenskapelig tittel:

Health-related behaviour in relation to transition into age retirement.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) som forskningsansvarlig for prosjektet. I prosjektet vil man undersøke hvordan helse og helserelatert atferd endrer seg i overgangen fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse. Det søkes om å foreta kobling av opplysninger fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-2 og HUNT-3) og opplysninger fra forløpsdatabasen FD-trygd. Opplysninger fra om lag 18 000 personer om alder, alderpensjon, kjønn, sosioøkonomisk status, somatisk og mental helse vil bli sammenstilt for å undersøke eventuelle endringer i fysisk aktivitet, røykevaner og alkoholvaner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2274 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 02.11.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

KORFOR finansierer tilgang til HUNT-data.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 18000

Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2011 REK vest
13.02.2014 REK vest