Forskningsprosjekt


Akutt rygg i samhandlingsreformen

Vitenskapelig tittel:

AKUTT RYGG I SAMHANDLINGSREFORMEN:

etablering og evaluering av en ny behandlingslinje for pasienter med akutte rygglidelserProsjektbeskrivelse:
Hovedmål med dette prosjektet er å etablere, og samtidig evaluere, klinisk og økonomisk effekt, pasientsikkerhet og pasienttilfredshet av en ny behandlingslinje for pasienter med akutte rygglidelser som henvises til innleggelse ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet er designet som en prospektiv kohortstudie med ett års oppfølging der ulike pasientforløp kartlegges. Det skal inkluderes totalt 500 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2198 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Margreth Grotle
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt midler til prosjektet gjennom Raskere Tilbake (søknad i oktober 2011). Vi vil også søke om midler til etablering av den nye behandlingslinjen og stipendiatmidler gjennom midler knyttet til Samhandlingsreformen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst