Forskningsprosjekt


Steinkjerprosjektet - psykisk helse hos barn i barnehagen

Prosjektbeskrivelse:
Steinkjer kommune har besluttet å gjennomføre et fagutviklingsprosjekt i alle barnehagene i kommunen i perioden 2012-2017. Målet er at alle ansatte i barnehagene i løpet av denne tidsperioden skal øke sin kompetanse først og fremst i det å oppdage barn i risiko for å utvikle psykiske vansker, samt omsorgssviktproblematikk, og å gi dissa barna god hjelp. RBUP vil lage et forskningsprosjekt knyttet til den fagutviklingen som skal foregå i Steinkjer kommune. En vil kartlegge psykiske vansker hos barna i barnehagen via et standardisert spørreskjema, samt undersøke om personalets egne kliniske vurderinger og henvisninger blir mer treffsikre etter gjennomføringen av fagutviklingsprosessen. Overordnet målsetting er å skaffe til veie kunnskap som bidrar til bedre vurderinger blant barnehageansatte av psykisk helse hos barn 1-5 år, samt undersøke om et systematisk fagutviklingsprosjekt fører til mer ”treffsikre” vurderinger. I tillegg vil det bli samlet inn normeringsdata. En vil kartlegge psykiske vansker hos barna i barnehagen via et standardisert spørreskjema, samt undersøke om personalets egne kliniske vurderinger og henvisninger blir mer treffsikre etter gjennomføringen av fagutviklingsprosessen. Foreldrene får informasjon om prosjektet på foreldremøter høsten 2011. Samtykke innhentes i januar 2012, og der understrekes det at deltagelsen er frivillig, samt at det ikke vil få noen konsekvenser for barnets tilbud i barnehagen om de ikke ønsker å delta.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2252 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: May Britt Drugli
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av RBUPs kommunale utviklingsprosjekt. RBUP får alle sine midler fra Helsedirektoratet og det ligger i oppdragsbrevet at en del av disse midlene årlig skal gå til prosjekter i kommunene. Prosjektet vil derfor bli finansiert gjennom RBUPs eget budsjett, samt at flere ansatte vil bruke av sin arbeidstid på prosjektarbeid.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Sluttmelding/publikasjon: sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2011 REK midt
20.01.2012 REK midt
23.03.2012 REK midt
25.04.2018 REK midt