Forskningsprosjekt


Punktbaserte geografiske studier i befolkningsbaserte helseundersøkelser. (Spatial HUNT)

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en romlig epidemiologisk studie hvor deltakere blir representert som todimensjonale punkter gitt i rom (X,Y) og tid. En ønsker å måle andre elementer gitt i rom og tid mot helsetilstander og sykdommer til HUNT deltakere. Som illustrasjoner på mulig fremtidig bruk, vil en for deltakere i HUNT se på hvordan en rekke miljømessige faktorer påvirker helsen. Prosjektet åpner for en rekke nye muligheter, prosjektet vil derfor ha stor vitenskaplig verdi for fremtidig forskning. Romlige studier har flere utfordringer knyttet til personvern. Prosjektet vil av den grunn foregå på HUNT forskningssenter og ha et klart fokus på denne problematikken og sørge for et trygt personvern. Dette er en romlig epidemiologisk studie hvor deltakere blir representert som todimensjonale punkter gitt i rom (X,Y) og tid. En ønsker å måle andre elementer gitt i rom og tid mot helsetilstander og sykdommer til HUNT deltakere. Som illustrasjoner på mulig fremtidig bruk, vil en for deltakere i HUNT se på hvordan en rekke miljømessige aktorer påvirker helsen. Prosjektet åpner for en rekke nye muligheter, prosjektet vil derfor ha stor vitenskaplig verdi for fremtidig forskning. Romlige studier har flere utfordringer knyttet til personvern. Prosjektet vil av den grunn foregå på HUNT forskningssenter og ha et klart fokus på denne problematikken og sørge for et trygt personvern.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2255 Prosjektstart: 25.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU og BioshareForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 65000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PHD ISM NTNU, Nivå: PHD
Del av forskningsprogram:

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Sluttmelding/publikasjon: Punktbaserte geografiske studier i befolkningsbaserte helseundersøkelser. (Spatial HUNT)
Materiale fra biobank:
HUNT biobank
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2011 REK midt
17.01.2014 REK midt
19.08.2016 REK midt
24.04.2019 REK midt