Forskningsprosjekt


En sammenligning av stabiliteten hos 2 konvensjonelle og 2 Sudmann Retrieval Process - modifiserte hofteproteser - Harboe

Vitenskapelig tittel:

Evaluation of SRPR-modified Furlong HAC and Evolution hip prostheses; A randomised comparison of the effect of SRPR vs conventional design on component migration and periprosthetic bone mineral density, using radiostereometry and dual-energy X-ray absorptiometry.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Det er utviklet et nytt prinsipp for festeflaten for metallproteser til beinet kalt SRPR (Sudmann Retrieval Process). Hofteprotesen Furlong HAC har vært brukt i flere tiår, mens etterfølgeren Evolution ble tatt i bruk for få år siden. I studien vil man evaluere disse to hofteprotesene etter at de er modifisert med SRPR-metoden. Hypotesen i prosjektet er at SRPR-protesene er like stabile som de originale ikke-modifiserte protesene og at de er enklere å fjerne hvis det skulle bli nødvendig. Deltakerne randomiseres til fire ulike grupper; en gruppe med hver at de to originale protesene, og en gruppe med hver at de to modifiserte protesene. Studien er første utprøving av de modifiserte protesene på mennesker og vil inkludere totalt 108 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2432 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 24.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Harboe
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet forutsetter en Offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) som krever følgende samarbeidspartnere: Helse Stavanger HF, Aamedic AS og Innovasjon Norge. Forhandlinger er innledet med Innovasjon Norge, og det vil også bli søkt Helse Vest om finansiering av en stipendiatstilling når prosjektet er startet opp. Utover dette er det ikke planlagt noen ekstern finansiering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 108

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning UiB, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er avlyst
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK vest
20.08.2012 REK vest