Forskningsprosjekt


Databasert arbeidsminnetrening av barn med cerebral parese, en pilotstudie

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Barn med cerebral parese har økt forekomst av lærevansker, som blant annet har blitt knyttet til oppmerksomhetsvansker og redusert arbeidsminnefunksjon. I denne pilotstudien ønsker man å undersøke gjennomførbarheten for et større forskningsprosjekt, som tar sikte på å søke ny kunnskap om effekten av kognitiv trening i form av arbeidsminnetrening for barn med cerebral parese (CP). I første omgang søkes det om forhåndsgodkjenning kun for pilotprosjektet, der 12 barn med CP vil bli inkludert. Deltakelsen i pilotprosjektet vil innebære at barna gjennomgår en periode med daglig trening med et databasert treningsprogram. Testresultater fra nevropsykologiske utredninger og opplysninger avgitt i spørreskjema vil bli samlet inn.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2271 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 30.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Harald Beneventi
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Pilotprosjektet er støttet med lokale forskningsmidler fra Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2011 REK vest