Forskningsprosjekt


Undersøke behandlingsresultat ved bihulekirurgi og analysere om et avgrenset utvalg av symptomer og funn, pre- og postoperativt kan egne seg som indikatorer for å påvise behandlingseffekt

Prosjektbeskrivelse:
Det er behov for løpende kvalitetsevaluering av bihulekirugi. For praktisk anvendelig kvalitetsevaluering er det nødvendig å begrense utvalget av indikatorer både av hensyn til ressursbruk og fortolkning. Studien går ut på å undersøke om dette er mulig og eventuelt å bringe frem forslag til utvalg av indikatorer. All utsendelse av spørreskjema skjer i sykehusets regi og er en del av sykehusets lovpålagte kvalitetskontroll. Den enkelte pasient vil få anledning til å vurdere sine nåværende symptomer mot behandlingen han/hun har fått. Pasienten får mulighet for å gi tilbakemelding om resultatet av behandlingen. Analyse av resultatene kan bidra til bedre forståelse av hvilke faktorer som påvirker resultatet, hvilke pasienter som bør følges nærmere og gi bedre forståelse av effekten av ulike operasjonsalternativer. Utvalget i studien er pasienter som har gjennomgått bihulekirurgi ved Lovisenberg Diakonale sykehus i perioden 2008-2011. Kirurgisk behandling er utført av en og samme operatør.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2616 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Olav Haugeto
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst