Forskningsprosjekt


Forebyggende folkehelse for ikke-vestlige innvandrerkvinner

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en pilotstudie med hovedmål å evaluere effekten av de ulike folkehelsetiltakene som gjennomføres Bydel Søndre Nordstrand i forhold til kolesterolnivå, blodtrykk- og blodsukkernivå, kroppssammensetning, muskelstyrke og fysisk aktivitetsnivå. Datainnsamlingen baserer seg på fysiske tester, spørreskjema og blodprøver hvor man skal måle ulike variabler. Det skal inkluderes totalt 36 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2216 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hilde Sylliaas
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er selvfinansiert av bydelen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 36

Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst