Forskningsprosjekt


Årsaker til lungebetennelse hos barn og ungdom

Vitenskapelig tittel:

THE AETIOLOGY OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN A NORWEGIAN PAEDIATRIC POPULATIONProsjektbeskrivelse:
Pneumoni er en vanlig infeksjon blant barn og unge. Det er flere forhold som gjør at antatt årsaker ved pneumoni endrer seg. Blant de viktigste er bedre diagnostisk mulighet med bl.a. PCR-teknikken og oppdagelsen av nye mikrober, og innføringen av pneumokokk-vaksinen i 2006. Pneumonier behandles i stor grad med antiobiotika, også uten at sannsynlig mikrobiologisk årsak er kjent. Studien tar mål av seg å finne sannsynlig mikrobiologisk agens ved røntgenpåvist lungebetennelse hos barn og ungdom under 18 år. Man vil også se på om det er spesielle kliniske karakteristika som kan knyttes mot forskjellige mikrobiologiske agens. I tillegg vil man inkludere mistenkt lungebetennelse også fra allmennleger, og således se på behandlingspraksis i allmennpraksis mot påvist mikrobiell årsak. Data omfatter røntgenbilde, blodprøver, neseprøver, urinprøve, spørreskjema og opplysninger fra SYSVAK. Det skal inkluderes rundt 400 pasienter, samtykke innhentes for alle data. Det søkes om å opprette biobank i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2188 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Barne- og ungdomsklinikken, AHUS og Universitet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet ved UiO, Nivå: phD
Materiale fra biobank:
PneumoniBarnAhus
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst