Forskningsprosjekt


Diagnostikk av flat kreft i urinblærens slimhinne - Isfoss

Vitenskapelig tittel:

Histological and surgical diagnosis of carcinoma in situ of the bladderProsjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at det ikke foreligger gode nok diagnostiske metoder for urinblærekreft. Studiens hensikt er å måle nøyaktigheten til vanlige diagnostiske metoder hva gjelder å finne den flate kreftformen hvis den er tilstede. I det aktuelle prosjektet skal det benyttes helt fjernede urinblærer fra 32–40 blærekreftpasienter som har hatt høyrisiko sykdom uten tilfredsstillende respons ved konservativ behandling. Det skal gjøres mikroskopi og molekylærbiologiske undersøkelser Cystoskopifunn skal sammenlignes med mikroskopifunn. Man vil lete etter molekylære markører for eventuelt å kunnet forbedre prognostisering og behandling. Det skal registreres data fra journaler og fra Kreftregisteret. Det søkes om opprettelse av forskningsbiobank for oppbevaring og undersøkelse av uttatte urinblærer. Bare pasienter som blir anbefalt å få fjernet hele urinblæren i forbindelse med kreft i blæren, vil inngå. Disse pasientene blir bedt om samtykke til at uttatt urinblære kan inngå i forskningsstudier. Det planlegges å opprette en ny forskningsbiobank "Cystektomi Telemark-Vestfold". Ansvarshavende for biobanken er Bjørn L. Isfoss. Det skal gjøres genetiske undersøkelser av biologisk materiale. Kreftrelaterte forandringer i arvemassen i selve tumorområdet vil bli undersøkt, og sammenlignet med arvemassen i blodprøve. Dette kan være nødvendig for å avdekke visse tumorbiologiske mekanismer f.eks. av typen mikrosatellit instabilitet. Arvelig predisponering for sykdomstilstander er ikke foremål for våre undersøkelser. Prosjektet planlegges å vare til 31.12.2016.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2297 Prosjektstart: 01.12.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Björn Logi Isfoss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Telemark, samt  Felles forskningsmidler for Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold. Eventuelt også Helse Sør-Øst, dersom innsendt søknad vil bli innvilget.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet, Med.fak. UiO, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Seksjon for patologi.STHF
Diagnostisk nødvendig biobank, SiV HF
Cystektomi Telemark-Vestfold
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst