Forskningsprosjekt


Luftveisinfeksjoner og antibiotikabehandling hos gravide

Vitenskapelig tittel:
Bihulebetennelser og øvre luftveisinfeksjoner i svangerskapet - antibiotikabehandling hos mor og barn

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å undersøke forekomst av bihuleinfeksjoner samt andre øvre luftveisinfeksjoner hos gravide, medikamentell behandling av gravide med slike diagnoser og forekomst avluftveisinfeksjoner og antibiotikabruk hos barnet de to første årene etter svangerskapet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/802 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Guro Haugen Fossum
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst