Forskningsprosjekt


Konsentrasjon av glutamin i plasma som prognosemarkør etter intensivbehandling

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Det er tidligere vist at tilførsel av aminosyren glutamin ved behandling på intensivenheter gir økt overlevelse men at effekten avtar over tid dersom glutaminnivået normaliseres. Formålet med denne studien er å kartlegge glutaminnivået hos intensivpasienter så lenge de oppholder seg på sykehuset og undersøke om målt glutaminnivå kan si noe om dødelighet ett år etter utskrivning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2269 Prosjektstart: 15.12.2011 Prosjektslutt: 15.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Berit Guttormsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finanasieres innen rammen av den klinsike virksomheten,Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2011 REK vest
24.11.2011 REK vest
31.01.2018 REK vest