Forskningsprosjekt


Forekomst av humant metapneumovirus og andre nye luftveisvirus hos barnehagebarn i Trondheim.

Prosjektbeskrivelse:
Hovedfokus for denne studien vil være humant metapneumovirus (hMPV), men en vil også se på andre nye luftveisvirus, som for eksempel humant Bocavirus (hBoV) og parechovirus. Humant metapneumovirus (hMPV) er ett nytt luftveisvirus som ble oppdaget i 2001. Det er påvist hMPV hos 250 barn innlagt med luftveisinfeksjon i perioden 2003-2011 ved St. Olavs Hospital. Målsettingen med dette er å undersøke hvor hyppig hMPV forekommer hos barnehagebarn i Trondheim, hvilke typer luftveisinfeksjoner hMPV er assosiert med, og hvor hyppig andre luftveisvirus forekommer samtidig. Spørsmålene rettes til foresatte av barn i barnehagen ang barnet, inkl generelle og aktuelle helsetilstand. Spørsmålene innebefatter; kjønn, alder, søsken, husdyr, røyking hos foresatte, kronisk sykdom, født før svangerskapsuke 36 eller ikke, fått vanlige vaksiner eller ikke, påvist allergi (hvis Ja, hvilken type allergi), antibiotikakurer siste 6 mnd (hvis Ja, hvilken type/typer antibiotika), hvor mange ganger har barnet vært syk med luftveisinfeksjon siste 3 mnd, har barnet vært forkjølt siste 2 uker, og er barnet snørrete/ondt i halsen/tungpust etc (symptomer på luftveisinfeksjon) nå. Det ønskes også å gjennomføre en kort klinisk undersøkelse av barna i barnehagen i forbindelse med at slimprøve fra nesen skal tas. Undersøkelsen innebefatter; lytte på lungene med stetoskop, og se i ørene, applere halsen og munnen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2246 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Henrik Døllner
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

1. Driftsmidler Nina Moe og Andreas Christensens Ph-D stipendier.

2. Eksisterende midler fra bevilling til vår forskergruppe via kontaktutvalget mellom St. Olavs H og NTNU.

3. Vi skal også søke om ny ekstern finansiering fra Helse Midt-Norge/NTNU/St Olavs hospital (Samarbeidsutvalg og Kontaktutvalg), evt andre kilder.

4. Tilskudd fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital - på den måte at slimprøvene vil bli analysert sammen med rutineprøver på avdelingen, og at avdelingen som en del av sin forskningssatsning kan helt eller delvis kan dekke utgifter til disse analyser.

Budsjett: Se protokoll.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin fakultet, NTNU, Nivå: PhD program i klinisk medisin.
Materiale fra biobank:
Luftveisinfeksjoner hos barnehagebarn.
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2011 REK midt