Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølging av Den norske skiveprotesestudien

Vitenskapelig tittel:

Effect of lumbar disc prosthesis versus multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disc. Long term follow-up of a prospective randomized clinical multicenter trial.Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med kroniske korsryggsmerter og degenerative forandringer i mellomvirvelskivene har tidligere vært behandlet konservativt eller med kirurgisk avstivning. I løpet av de siste 25 år har lumbale skiveproteser (total disc replacement, TDR) blitt et alternativ for disse pasientene. Randomiserte studier har vist at TDR gir minst like god effekt som avstivning, og den eneste studien som sammenligner TDR med ikke-kirurgisk behandling (Den Norske Skiveprotesestudien), konkluderer med at TDR gir signifikant bedre effekt enn tverrfaglig rehabilitering etter 2 år. Langtidseffekten av TDR er fortsatt ikke undersøkt i prospektive undersøkelser av høy kvalitet. En slik studie er påkrevet siden TDR er blitt en utbredt behandlingsform verden over, og er assosiert med risiko for alvorlige komplikasjoner og krevende revisjonskirurgi. Dette forskningsprosjektet innebærer en langtidsoppfølging av Den Norske Skiveprotesestudien, hvor 173 pasienter ble inkludert og behandlet fra 2004 til 2007. Data omfatter klinisk undersøkelse, radiologiske undersøkelser, spørreskjema og trygdedata. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2177 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjersti Storheim
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon, eventuelle forskningsmidler fra Helse Sør-Øst (søkt oktober 2011)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 173

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst