Forskningsprosjekt


Helse- og velferdstjenester for ungdom under og etter kreftbehandling

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet setter fokus på det offentlige tjenesteapparatets oppfølging av kreftrammede ungdommer for å få fram deres erfaringer med helsetjenesten og andre offentlige instanser. Målet er å undersøke denne gruppens ikke-medisinske behov og i hvilken grad tjenesteapparatet møter disse behovene. Det skal gjennomføres et kvalitativt semi-strukturerte dybdeintervjuer med 10 kreftrammede ungdommer og deres pårørende og med om lag 30 ansatte i tjenesteapparatet, både personell i primær og spesialisthelsetjenesten, representanter fra NAV og utdanningssektoren som er i kontakt med disse ungdommene. Intervjuene skal danne grunnlag for et kvantitativt spørreskjema rettet mot ungdom i alder 15-25 år med kreftdiagnose i tidsrommet 1995 - 2008. Spørreundersøkelsen vil foregå både under kreftbehandling, etter gjennomført kreftbehandling og etter at de er ferdigbehandlet og friskmeldt. Rekruttering skal skje via Kreftregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1340 Prosjektstart: 18.05.2009 Prosjektslutt: 15.10.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marian Ådnanes
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og Samfunn
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst