Generell forskningsbiobank


Prognostiske og prediktive faktorer ved urotelialkarsinomer i urinblære

Prosjektbeskrivelse:
Å validere og undersøke nye og eksisterende biomarkører for å forutsi prognose for uroteliale karsinomer i urinblæren. Ta T1 uroteliale karsinomer er den vanligste formen for urinblærekreft i den vestlige verden, 70% residiverer og 30% progredierer til et høyere stadium. Behandlingsstrategien avhenger i stor grad av histologisk grad og stadium, men det er stor prognostisk intraobservatør-variasjon. Dette kan ha stor betydning for videre behandling av pasientene. Denne variasjonen reduseres ikke ved hjelp av WHO klassifikasjon av 1998/2004. Derfor har det blitt utviklet en kvantitativ modell (URO-QP) fro å redusere variasjon i gradering av Ta T1 uroteliale karsinomer. Denne URO-QP modellen består av følgende elementer: Proliferasjonsassosiert biomarkør Ki67, mitoseaktivitetsindeks (MAI) og gjennomsnitte av de ti største kjerner (MNA10 hvor man bruker en spesialisert morfometrisk in situ datateknologi med systematisert tilfeldig utvalg). Denne modellen er meget godt reproduserbar og har en høyere prognostisk verdi enn klassiske klinisk-patologiske risikofaktorer. Denne studien er en retrospektiv validering av den prognostiske modellen URO-QP og dessuten en undersøkelse av nye prognostiske/prediktive biomarkører i Ta T1 uroteliale karsinomer i urinblæren. Verdien av kvantitativ gradering og prognostik modell vil bli sammenlignet med oppfølgingsdata og med WHO 2004-gradering. Påfølgende snitt fra relevant parafininnstøpt materiale vil bli farget og analysert med tanke på PPH3, TKTL-1, markører for immunsystemaktivering (CD4, CD8, CD138, FoxP3, CD25) og andre cellesyklusmarkører (CDC9, MCM2) og nye, lovende markører som OCT, EGFR, Survivin og BCLA1/4. Ved å analysere dise markørene håper vi å oppnå en forbedring av den prognostiske og prediktive verdien av URO-QP modellen og dermed unngå over- og underbehandling av pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/804

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Johannes PA Baak
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF


Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2009 REK vest
20.08.2009 REK vest
20.08.2015 REK vest