Forskningsprosjekt


Kan alvorlige psykiske lidelser forebygges?

Vitenskapelig tittel:
Tematisk studie av alvorlige psykiske lidelser - Kan alvorlige psykiske lidelser forebygges.

Prosjektbeskrivelse:
Risiko for alvorlig forløp ved psykoser øker med lengden av ubehandlet sykdom. Mange har også psykiske vansker i perioden før de psykotiske symptomene. Studien undersøker om man kan redusere nyforekomsten av psykoser ved et program av informasjon til allmennheten, primærhelsetjenesten og skolehelsetjenesten, samt etablering av behandlingsprogram for hjelpsøkende i risikogruppen i spesialisthelsetjenestens psykiatriske poliklinikker. Prosjektet inngår i TOP studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/949 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wenche ten Velden Hegelstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: TOP studien
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst