Forskningsprosjekt


Proteomikkstudier av bakre subkapsulær katarakt

Prosjektbeskrivelse:
Tradisjonelt er ultrafiolette stråler ansett som en viktig årsak ved utvikling av grå stær, men det er fortsatt mange uavklarte spørsmål knyttet til sykdomsmekanismen. Grå stær behandles primært ved at man operativt erstatter pasientens linse med en kunstig linse. Hensikten med studien er å øke kunnskapen om sykdomsmekanismen ved grå stær ved å studere proteiner i vevsprøver innsamlet under linseoperasjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/792 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Harald Fredrik Ulltveit-Moe
Forskningsansvarlig(e):  Øyeavdelingen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Katarakt, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst
01.09.2009 REK sør-øst