Forskningsprosjekt


Utprøving av Balance - en tidlig-intervensjon for alkoholreduksjon

Vitenskapelig tittel:
Utprøving av et internettbasert, interaktivt terapiprogram (Balance) for bevisstgjøring og endring av alkoholvaner.

Prosjektbeskrivelse:
Balance er et interaktivt internettbasert terapiprogram for bevisstgjøring og endring av alkoholvaner. Hensikten med prosjektet er å prøve ut Balance i ulike populasjoner (arbeidstakere, studenter og somatiske pasienter), for å brukertilpasse den bedre. Studien er første trinn i utprøvingen og undersøker i første rekke pasientaksept, dvs. vi ønsker å finne ut hvor akseptabelt det er å bruke Balance, og for hvem. Sekundært skal man se på hvordan Balance påvirker alkoholvaner og determinanter for alkoholbruk og tilbakefall.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/971 Prosjektstart: 24.08.2009 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Håvar Brendryen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst