Forskningsprosjekt


Kjemisk eksponering og kreftforekomst blant ansatte i norsk offshoreindustri: Valideringsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ”Kjemisk eksponering og kreftforekomst blant ansatte i norsk Offshoreindustri” består av to kreftstudier og en valideringsstudie. Det søkes her om godkjenning av valideringsstudien. Kreftregisterets offshorekohort er bygd opp ved hjelp av spørreskjemaer samlet inn i 1998/1999. I studien skal man vurdere hvor godt offshorekohorten har fanget opp offshoreansatte fra tidlige periodene, belyse frafallsmønstre og seleksjonsmønstre blant dem som ble invitert i spørreundersøkelsen, og direkte belyser kreftforekomsten i årene før og etter 1998, både blant dem som var i live i 1998 og blant dem som døde eller emigrerte på et tidligere tidspunkt. Data skal kobles med data fra Kreftregisteret, Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret og Folketellingene fra 1960, 1970 og 1980. Data fra 65 000 personer skal inkluderes i studien. Det søkes om fritak fra taushetsplikt for å koble data fra Kreftregisterets spørreundersøkelse til data fra folketellingene og arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/942 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 31.07.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: PETROMAKS, Norges forskningsråd
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst