Forskningsprosjekt


Kognitive følger etter hjertestans

Vitenskapelig tittel:
Kognitive følger etter hjertestans Oppfølging av pasienter etter hjertestans: nevropsykologi, psykisk helse og livskvalitet

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet undersøker hvordan hjertestans med påfølgende avbrudd i oksygenstilførsel til hjernen påvirker kognitive funksjoner som blant annet hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og språk. Formålet med prosjektet er å avdekke hvilke kognitive funksjoner som er mest utsatt ved hjertestans, og om konsekvensene av anoksitilstander kan avdekkes på et tidlig stadium. Prosjektet vil også gi hjertestansoverlevere et tilbud om utredning med tanke på medisinsk rehabilitering og rehabilitering til dagliglivet. Pasientenes psykiske helse undersøkes også med tanke på å avdekke psykologiske følger av å ha overlevd hjertestans og som følge av en eventuell endret livssituasjon. Metodene som benyttes er hovedsakelig nevropsykologisk metodikk, men også medisinske data fra MR røntgen og genotyping inngår i prosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1395 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per Aslaksen
Forskningsansvarlig(e):  UNN Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Ph.D
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjenomført i henhold til protokoll
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
19.11.2015 REK nord