Forskningsprosjekt


Prospektiv registrering av tilbakefall av gynekologisk kreft etter primærbehandling

Vitenskapelig tittel:

Prospective registration of recurrence of gynecological cancer in NorwayProsjektbeskrivelse:
I prosjektet skal det kartlegges forekomst av tilbakefall av gynekologisk kreft etter primærbehandling som blir diagnostisert på alle norske sykehus i løpet av et år. Gjennom denne kartleggingen vil en få systematisk kunnskap om tilbakefall. Prosjektet vil omfatte ca 200–300 kvinner. Det vil bli innhentet samtykke fra pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2294 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus Kristiansand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2011 REK sør-øst