Forskningsprosjekt


Relasjoners betydning i miljøterapi

Vitenskapelig tittel:
Relasjoners betydning i miljøterapeutisk behandling av psykotiske mennesker ved psykiatriske sykehus.

Prosjektbeskrivelse:
En gjennomgang av faglitteratur om psykiatrisk behandling i sykehus viser at en i hovedsak har fokusert på medikamentell terapi og samtaleterapi. Mer beskjedent er tilfanget av litteratur om miljøterapi. Bidragsytere til teorier om miljøterapi er i hovedsak psykologer og psykiatere som fra et mer eller mindre distansert utenfra og inn perspektiv har forsket på og sytematisert sine erfaringer. Svært lite kvalitaiv forskning er gjort fra et innefraperspektiv fra denne delen av behandlingen. I denne studier ønsker vi å undersøke hvordan miljøpersonalet oppfatter relasjoners betydning og hva mener de skal til for å få til en god relasjon? Hva er "- av det gode?" Vi vil forsøke å systematisere og beskrive miljøpersonalets tanker om disse spørsmålene og dermed generere ny teori om miljøterapeutisk tilnærming forankret i den miljøterapeutiske hverdag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1401 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord