Forskningsprosjekt


Undersøkelse av nivå av vitamin D+B, sink og cytokiner hos eldre

Vitenskapelig tittel:
Undersøkelse av nivå av vitamin D, vitamin B, sink og cytokiner hos eldre som henvises til Psykiatriske avdelinger.

Prosjektbeskrivelse:
Det er rapportert om sammenhenger mellom depresjon og mangel på ulike sporstoffer/hormoner. Det er imidlertid gjort lite studier knyttet til eldre som blir innlagt i psykiatrisk avdelinger. Den planlagte studien vil gi ny kunnskap om dette emnet. Tidligere har undersøkelser i stor grad rettet seg mot depresjon. Ved å inkluderer pasienter med ulike psykiske lidelser, vil vi undersøke om eventuelle avvikende blodverdier er trekk som går igjen for eldre med ulike psykiske lidelser. En del av studien vil omfatte måling av ulike cytokiner ved innleggelse og utskrivelse, for å se etter eventuelle endringer hos eldre med depresjon og andre psykiske lidelser. Følgende stoffer ønskes undersøkt: Vitamin D, sink, Vitamin B, folat (inkl homocystein og metylmaleonsyre) samt proinflammatoriske cytokiner IL1, IL6 og TNF alfa. Eldre (>65) innlagt Psykiatriske avdelinger UNN vil bli innkludert, i tillegg eldre som henvises til Alderspsyk. poliklinikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1388 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.03.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ole Kristian Grønli
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset i Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Del av ph.d. prosjekt, Nivå: Del av ph.d prosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Tatt til orientering - med beskjed om å slette koblingsnøkkel
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
21.02.2013 REK nord
12.02.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
05.01.2017 REK nord
02.02.2017 REK nord
17.08.2017 REK nord