Forskningsprosjekt


Opplevd belastning hos etterforskere i vold og overgrepssaker

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke omfanget av belastning samt individuelle og kontekstuelle forhold som påvirker dette hos etterforskere i vold og overgrepssaker. Spørreskjema skal forelegges alle som jobber med vold og sedelighet ved Oslo politidistrikt og Kripos, men skal besvares anonymt og svarene skal analyseres på gruppenivå.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1991 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 15.05.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bjørn Helge Johnsen
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Samfunnspsykologi
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres som del av masterutdanningen i Arbeids og organisasjonspsykologi

Finansieres som del av masterutdanningen i Arbeids og organisasjonspsykologiForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i arbeids og organisasjonspsykologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst