Forskningsprosjekt


Helse og livskvalitet hos kvinner i ulike livsfaser

Prosjektbeskrivelse:
Det har lenge vært kjent at det er behov for mer kunnskap om kvinners helse og sykdommer (NOU 13, 1999). Selv om det i senere år har blitt stadig større fokus på kvinners helse, er kunnskapshullet på dette området fortsatt stort. Man vet at sykdom utvikler seg forskjellig hos kvinner og menn, og at kvinner viser andre sykdomssymptomer enn menn, men man mangler fortsatt kunnskap på mange områder om hvorfor det er slik, og hva forskjellene består i. Man vet også at en del av den kunnskap som allerede eksisterer ikke blir tatt i bruk av sykepleiere. Mye av den forskning som finnes er basert på studier av menn, og kunnskapen om kvinners helse er et lavt prioritert område. Dette vil igjen kunne føre til at behandling som iverksettes vil være bedre tilpasset menn, og at behandlingen av kvinner derfor ikke vil være optimal. Formålet med prosjektet er å belyse kvinners helse i ulike faser av kvinners liv ved å benytte data fra HUNT 3.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1926 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 30.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Randi Andenæs
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Høyskolen i Oslo og Akershus finansierer studentprosjektetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 58000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: klinisk sykepleievitenskap, Nivå: masternivå
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
14.01.2014 REK sør-øst