Forskningsprosjekt


Evaluering av Brobyggersamarbeidet i Notodden

Vitenskapelig tittel:

Brobyggeren på individnivå

- Hvordan brukere av psykisk helsevern opplever samarbeidet mellom hjelpetjenester

- Hvordan ansatte i Brobyggersamarbeidet kjenner samarbeidsavtalen og vurderer sin praksis i henhold til denProsjektbeskrivelse:
St.meld. nr 25 (1996-97) "Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene" etterfulgt av Opptrappingsplanen, ga hovedlinjene for hvordan utviklingen av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser skulle være. Formålet med prosjektet er å evaluere om Brobyggersamarbeidet som er inngått gjennom en avtale mellom spesialisthelsetjenesten og kommunetjenestene i en bykommune, sikrer samhandling slik at tjenestemottakerne opplever tjenestene som helhetlige og koordinerte i en kommune som har satset mye på å få dette til. Aktørene skal kjenne til hverandres tilbud og informere brukerne om disse, ha lav terskel for å ta kontakt med de andre, og ha spesielt fokus på koblingen psykisk helse, arbeid og aktivitet. Brukerne skal oppleve at det oppnås fleksible løsninger og kontinuitet. Etter fem år ønsker styringsgruppa for Brobyggeren en evaluering av prosjektet, gjennomført som et samarbeidsbasert forskningsprosjekt der brukere involveres i prosessen.St.meld. nr 25 (1996-97) "Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene" etterfulgt av Opptrappingsplanen, ga hovedlinjene for hvordan utviklingen av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser skulle være. Formålet med prosjektet er å evaluere om Brobyggersamarbeidet som er inngått gjennom en avtale mellom spesialisthelsetjenesten og kommunetjenestene i en bykommune, sikrer samhandling slik at tjenestemottakerne opplever tjenestene som helhetlige og koordinerte i en kommune som har satset mye på å få dette til. Aktørene skal kjenne til hverandres tilbud og informere brukerne om disse, ha lav terskel for å ta kontakt med de andre, og ha spesielt fokus på koblingen psykisk helse, arbeid og aktivitet. Brukerne skal oppleve at det oppnås fleksible løsninger og kontinuitet. Etter fem år ønsker styringsgruppa for Brobyggeren en evaluering av prosjektet, gjennomført som et samarbeidsbasert forskningsprosjekt der brukere involveres i prosessen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1975 Prosjektstart: 03.10.2011 Prosjektslutt: 01.10.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: anne.kvalheim@sthf.no
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

HelsedialogForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 180

Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst