Forskningsprosjekt


Multi-metabolitt karakterisering av blod ved multippel sklerose (MS)

Vitenskapelig tittel:

Multi-metabolite profiling of brain tissue and serum for novel diagnostics of multiple sclerosis.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Multippel sklerose (MS) er en kronisk, immunmediert sykdom som affiserer sentralnervesystemet. Det finnes i dag ingen helbredende behandling, kun sykdomsdempenede medisinering er tilgjenglig. Diagnosen stilles ved hjelp av en rekke undersøkelser men det finnes ingen MS-spesifikk undersøkelse, verken ved MR, ryggmargsvæskeanalyse eller blodprøver. Denne studien tar sikte på å undersøke om det finnes forskjeller i sammensetning og omsetning av proteiner og lipider i blod fra personer med MS, sammenliknet mot kontrollpersoner. Resultatene vil kunne bidra til å bedre diagnostikk og behandling av MS-sykdommen. MS-syke og kontrollpersoner vil rekrutteres fra Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Studien er eksplorativ og en ønsker i første omgang å inkludere rundt 300 personer med MS og 200 kontroll personer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1895 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Haukeland Universitetssykehus og Helse VestForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført.
Materiale fra biobank:
Multi-metabolitt karakterisering av blod ved multippel sklerose (MS)
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
31.01.2018 REK vest