Forskningsprosjekt


Pulmonal hypertensjon og diastolisk hjertefunksjon hos voksne etter lukning av ventrikkelseptumdefekt

Vitenskapelig tittel:

Right ventricular systolic pressure and left ventricular diastolic function during exercise in adults with repaired ventricular septal defectsProsjektbeskrivelse:
Dette prosjektet er en oppfølgingsstudie av et tidligere prosjekt der en skal undersøke om en patologisk lungearteriell trykkrespons på belastning er sterkere/hyppigere hos pasienter over 30 år med kirurgisk lukket hull i hjerteskilleveggen enn hos yngre (undersøkt i det tidligere prosjektet). Hypotesen i denne studien er at en unormal belastningsrespons med årene kan forverres til pulmonal hypertensjon (forhøyet blodtrykk i lungeblodårene) i hvile. Deltakere er ca. 30 pasienter født før 1981 og operert ved Rikshospitalet før fylte 5 år. Disse vil bli funnet fram til ved gjennomgang av journaler og invitert til å delta. Undersøkelsen vil ta 3-4 timer og ses på som en etterundersøkelse. Det skal foretas et intervju, tas ekkokardiografi, EKG, blodprøve og lungefunksjonstest, deltakeren skal løpe på tredemølle og det skal tas ultralyd under en sykkeltest (stressekkokardiografi). I tillegg skal historiske data fra journal benyttes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1987 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 01.02.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Thomas Möller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Post-doc prosjektmidler (3-årig) fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektnr. 2009/ 2 / 0340. Prosjektstart 5.8.2010.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst