Forskningsprosjekt


Monocytter og inflammasjon ved diabetes og nyresvikt

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en forskningsstudie som har som formål å kartlegge sammenhengen mellom nyresvikt og inflammasjon. Det vil innhentes blod fra pasienter med diabetes type 1, med og uten nyresvikt, samt nyresviktpasienter som skal gjennomgå nyretransplantasjon. I blodet til pasientene vil vi studere ulike parametere på inflammasjon, samt studere monocytten nøyere. Kronisk nyresykdom er en risikofaktor for kardiovaskulær sykdom og total mortalitet uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer. Det er vist en sammenheng mellom inflammasjon og hjerte/kar-sykdom hos pasienter med nyresvikt. Vi ønsker å sammenligne inflammasjonsmarkører i pasienter med diabetes type 1 der halvparten har nyresvikt og den andre halvdelen ikke har det- for å kunne forstå bedre hva nyresvikt gjør med immunceller og karvegger. Transplantasjon er den foretrukne behandling for terminal nyresvikt i Norge. Det er interessant å se på hvordan frisk nyre kan påvirke graden av inflammasjon i blodbanen. Vi vil se nærmere på dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1957 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Jenssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stiftelsen Helse og RehabiliteringForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Materiale fra biobank:
Nyrefysiologisk laboratorium
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst