Forskningsprosjekt


En prospektiv, randomisert studie for sammenligning av vevslim versus konvensjonell sutur til hudlukning ved uttak av nyre fra levende giver

Vitenskapelig tittel:

A prospective, randomised study on tissue glue (Cyanoacrylate) versus conventional suture for skin closure in laparoscopic living donor nephrectomyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hvilken lukningsmetode som gir best resultat i form av minst ubehag, færrest postoperative komplikasjoner og best kosmetisk resultat. De metodene som skal sammenlignes er bruk av vevslim (Cyanoacrylat; forsøksgruppen) til hudlukning og ”bandasjering” ved living donor nefrectomi versus konvensjonell sutur og bandasje i kontrollgruppen. Begge metodene benyttes i dag, men vevslimet er lite utprøvd i Norge. Fordelene med vevslim er at det er mindre invasivt enn andre teknikker. CE-merket Liquiband Laparoscopic/Surgical: CE 0123 Det skal rekrutteres levende nyre-givere til studien. Prosjektet skal gjennomføres som en multisenterstudie. Det skal gjennomføres en tett såroppfølging. Først etter to til tre måneder vil tilfellene kunne blindes. Prosjekt planlegges avsluttet 1.4.2013.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2304 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ole Øyen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktuelt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisnsk embetseksamen, Nivå: Stud. med. x 2; 6. semester
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2011 REK sør-øst