Forskningsprosjekt


Forbruk av aminosyrer under lagring av donorhornhinner til transplantasjon

Vitenskapelig tittel:

Amino acid consumption during donor corneal storageProsjektbeskrivelse:
Hvert år får 150 personer ny hornhinne ved Oslo universitetssykehus. Resultatet etter en transplantasjon avhenger av kvaliteten på donorhornhinnen som stammer fra en avdød. Donorhornhinnene prepareres i biobanken og lagres opptil 4 uker i en spesiell lagringsløsning som inneholder næringsstoffer. Ulike biobanker bruker ulike løsninger, både med og uten tilsatt serum. En hornhinne er vesentlig bygget opp av proteiner (bl.a. collagen), som består av aminosyrer. Hensikten med prosjektet er å identifisere og måle konsentrasjonene av aminosyrer i løsningen under lagring. Hypotesen er at aminosyrer, inkludert essensielle, forbrukes under lagringen, og brukes opp i reparasjonsprosesser og til aktiv metabolisme. Tilsetting av aminosyrer til lagringsløsningen kan dermed forbedre kvaliteten på donorvev, samt redusere andelen donorhornhinner som forkastes og dermed bedre resultatet for pasienten etter transplantasjon. En slik studie er ikke utført tidligere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2181 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jon Klokk Slettedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Delvis Oslo Universitetssykehus

Delvis Øyeavdelingen

Delvis Universitetet i Oslo

Delvis Helse-Sør Øst

Delvis blindeforbundet, Blindemissionen IL.

 Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 26

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Donorhornhinner for aminosyreanalyse
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst