Forskningsprosjekt


Studie av livskvalitet vid användande av intermittent kateter

Vitenskapelig tittel:

Studie av livskvalitet vid användande av   intermittent kateter – En prospektiv, randomiserad, multicenter crossover-studie som jämför livskvalitet vid användning av kompakta intermittenta urinkatetrar jämfört med intermittenta urinkatetrar av standardtypProsjektbeskrivelse:
Dette er en prospektiv, randomisert cross-over observasjonsstudie for å sammenligne livskvalitet ved bruk av kompakte intermitterende urinveiskatetre med standard intermitterende urinveiskatetre hos pasienter med nevrogen blæredysfunksjon. Kateteret testes i en periode på 6 uker. Pasientene skal besvare livskvalitetsskjema ved tre anledninger. De sekundære formålene er å vurdere preferanse og generell tilfredshet med forsøksproduktene samt etterlevelse med hensyn til antallet anvendte produkter pr. dag. Man skal også validere et nyutviklet livskvalitetsskjema. Studien skal inkludere totalt 100 deltakere fra 5 europeiske land hvorav 15 deltakere i Norge. Samtykke innhentes fra samtlige.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2055 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 30.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Harald Olav Hovdal
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Coloplast finansierer prosjektet. Avtale vedleggesForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Sluttmelding/publikasjon: Studien ble gjennomført som beskrevet i protokoll med noen få unntak
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt
17.02.2012 REK midt
28.02.2014 REK midt