Forskningsprosjekt


Rusmiddelavhengiges bevegelsesmønster og fysiske krav til tilgjengelighet til tjenester

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien skal en se nærmere på hvordan lokaliseringen av helsetjenestene stemmer overens med rusmiddelmisbrukernes bevegelsesmønster og deres adgang til transport og infrastruktur. I dette vil inngå en analyse av tilgjengelighet og eventuelle hindringer som oppstår for rusmiddelmisbrukerens mulighet til å delta i og følge opp sine behandlingsopplegg.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2266 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2011 REK vest