Forskningsprosjekt


Beboeraktivitet på sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Sykepleiers erfaringer og tanker omkring beboeraktivitet og aktivitetstilbud

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke sykepleieres erfaring med og tanker om aktivitet og utføring av dette for sykehjemspasienter. Fire sykepleiere skal intervjues.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/759 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 20.06.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Astrid Gramstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, Nivå: Mastergradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst