Forskningsprosjekt


Biomarkører for å forutsi tilbakefall av brystkreft under tamoxifen eller strålingsterapi

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Mange kvinner med brystkreft får tilbakefall under eller etter behandling. Formålet med denne studien er å undersøke om proliferasjonsmarkører og mirkoRNA molekyler kan gi prediktiv informasjon om mulig tilbakefall etter behandling med tamoxifen og stråleterapi. Materialet studien skal bygge på er samlet inn av den Danske Brystkreft Gruppe og lagret i "The Jutland Breast Cancer Recurrence Nested Case-Control Biobank" i Danmark. Biobanken inneholder kliniske data og parafinblokker fra 1942 kvinner med brystkreft. Vevsprøvene fra denne biobanken skal undersøkes ved Stavanger universitetssykehus. Det foreligger fritak fra samtykkekravet ved bruk av dette materialet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1892 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 01.11.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Emilius Adrianus Maria Janssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dansk Kræftforsknings Fond har 19. Mai 2011 bestemt å finansiere mikroRNA profilering for 90 pasienter med 171.000 DKK. Fleresøkander har blitt sendt inn til både danske/norske og internasjonale forskningsfond.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1942

Materiale fra biobank:
Mikrorna Tamoxifen/Stråleterapi brystkreft Danmark
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
20.11.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest