Forskningsprosjekt


En studie for telecare kognitiv ardferdsterapi for sykelig fedme

Vitenskapelig tittel:

Telecare CBT for Morbid Obesity : A study of a solution for telecare enhanced Cognitive Behavioural Therapy for the treatment of obesityProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om CBT (Cognitive Behavioural Therapy)- samtaler via bildetelefon en gang per uke, er mer effektivt enn bare vanlig behandling for pasienter med en BMI over 40. CBT er en kombinasjon av kognitive og atferdsmessige teknikker for å behandle psykiske lidelser. Datainnsamlingen baserer seg på intervju via bildetelfon. Det skal inkluderes totalt 100 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.uke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2234 Prosjektstart: 09.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Artur Serrano
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse NordForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst