Forskningsprosjekt


Effekt av Superba krill på inflammasjon hos pasienter med koronarsykdom

Vitenskapelig tittel:
Effect of krill on inflammation in patients with coronary artery disease

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man teste effekten av kosttilskuddet Superba krill på flere av mekanismene som fører til åreforkalkning. Det søkes om opprettelse av forskningsbiobank i tilknytning til prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/766 EudraCT-nummer: 2009-014837-25 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.05.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst