Forskningsprosjekt


Immunrespons ved infeksjoner med hvite stafylokokker

Prosjektbeskrivelse:
Koagulase negative stafylokokker (KNS) er den hyppigste årsak til sykehusinfeksjoner. Pasienter med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt. Evne til å danne biofilm er den sentrale virulensfaktoren hos KNS og medfører økt resistens mot antibiotika og at bakterien blir mindre tilgjengelig for angrep fra immunsystemet. Prosjektet tar sikte på i) å øke kunnskapen om hvordan vertens immunforsvar responderer på KNS og KNS-biofilm og ii) å utvikle alternative behandlingsstrategier. Dette vil ha relevans for en stor gruppe pasienter som er innlagt på sykehus og har nedsatt immunforsvar (f.eks premature barn, kreftpasienter). Vi vil studere effekten av KNS og KNS-biofilm på aktivering av komplement-systemet og andre inflammatoriske kaskader i en fullblods-modell. Vi vil studere om komplement-hemmere kan motvirke skadelige effekter av immunresponsen ved KNS-infeksjoner. Vi ønsker å bruke blodet direkte til forsøk, men også som kontroller til forsøk med blod fra premature eller nyfødte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2020 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 01.10.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord og UiTForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin Forskerlinje, Nivå: Master/PhD
Materiale fra biobank:
Immunrespons KNS
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
21.02.2013 REK nord
23.05.2013 REK nord
05.12.2013 REK nord