Forskningsprosjekt


Muskelreguleringsproblemer hos voksne med ADHD

Vitenskapelig tittel:

”Funksjonsneurologisk undersøkelse og behandling av motoriske reguleringsproblemer hos voksne med ADHD og voksne med ADHD og rusproblemer"Prosjektbeskrivelse:
Det er kjent at barn med ADHD også har motoriske vansker. Forklaringen har bl.a. vært at dette skyldes uoppmerksomhet og impulsivitet. Liv Larsen Stray påviste gjennom sin doktoravhandling at 80% av barna med ADHD hadde motoriske vansker (inhibisjonsvansker samt feil-regulering av tonus i muskulaturen), når de ble undersøkt med Motorisk funksjonsneurologisk undersøkelse (MFNU). De motoriske vansker bedres med methylfenidatbehandling men vender tilbake ved seponering av methylfenidat. Resultatene støtter antakelsene om en nær sammenheng mellom de motoriske vansker og de neurofunksjonelle årsaker til ADHD. Screening av pasienter i rusbehandling viser en høy prevalens av ADHD. Smerter i muskulatur er gjengangere hos voksne med ADHD. Har voksne med ADHD tilsvarende motoriske vansker som barn med ADHD? Diskriminerer MFNU mellom voksne diagnostisert med ADHD og voksne uten ADHD? Påvirker ko-morbid rusmisbruk de eventuelle motoriske vansker man finner hos voksne med diagnostisert ADHD?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1947 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.08.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Øistein Kristensen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål: 200 000 kr

 

Sørlandet sykehus HF: 10 000 kr.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 66

Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst