Forskningsprosjekt


Hjertesvikt-kartlegging

Vitenskapelig tittel:
Euro Heart Survey, Heart Failure pilot registry

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man kartlegge hva som karakteriserer pasienter med hjertesvikt, hvordan de undersøkes og hvordan de behandles. Dette er en internasjonal multisenterundersøkelse i 12 europeiske land med i alt 2000-3000 pasienter. Det skal samles inn demografiske og kliniske data, samt data om diagnostikk og behandling. Pasientens tilstand og eventuelle hendelser registreres så ved 3 mnd, 6 mnd og etter 1 år enten ved telefonopprigning eller besøk hos legen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/816 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst