Forskningsprosjekt


Alvorlig deprimerte pasienters opplevelse av behandling mottatt i psykiatrisk institusjon

Vitenskapelig tittel:

Alvorlig depresjon og suicidalitet hos pasienter innlagt i psykiatrisk institusjon.

Pasienten og legens vurdering av hvilken behandling som gjør pasienten mindre suicidal.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om hva som er til nytte for pasienter innlagt ved en psykiatrisk avdeling for alvorlig depresjon og suicidaladferd. Gjennom analyser av pasientens egen opplevelse av innleggelsen og behandlende leges vurdering av pasientforløpet ønsker en å sette fokus på hva som kan være til nytte i behandlingsforløpet til disse pasientene. I tillegg til kvalitative intervju av pasienter og behandlere ønsker en å se nærmere på forekomst av depresjon og suicidalitet i et 10 års perspektiv. Deltakere er pasienter ved Psykiatrisk avdeling, Stavanger universitetssykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1891 Prosjektstart: 03.10.2011 Prosjektslutt: 30.09.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan Olav Johannessen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forløpig dekket av lønnsmidler ved Psykiatrisk klinikk. Skal søke Helse Vest om doktorgradsstipend, søknadsfrist 15.09.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD grad, Nivå: PhD grad
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest